ข่าวประชาสัมพันธ์

      เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2566 นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้มอบหมายให้นายดุสิต สุขสถิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และคณะผู้บริหารอบต.เกาะหมาก ร่วมต้อนรับคณะ กมธ. ตสร.วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมการ สว. ซึ่งลงพื้นที่พบปะประชาชน ภาคตะวันและออกติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทชาติฯ แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top