กิจกรรมโครงการ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำโดย นายนล สุวัจนานนท์ ได้จัดกิจกรรมผู้สูงอายุ ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.เกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top