กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565  นาย นล สุวัจนานนท์ นายกองค์หารบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และนางสุรีย์พร รัตนเสถียร ปลัดองค์การบริการส่วนตำบลเกาะหมาก เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” โดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (อพท.) ร่วมกับ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรซาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้จัดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ Low Carbon Learning Center
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร
Email

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top