กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

    เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด และถ่ายรูปร่วมกับนายกวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด,นายสักเดช สว่างไสว เลขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด, นายจีรวัฒน์ แสงจันทร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด,นายสุทัศน์ ทศดารา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด, นายณนงค์ เทพาเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด,นายสุนทร​ มูเนาวาเราะ​ นายอำเภอเกาะกูด,นายเดชาธร จันทร์​อบ​ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาะกูด และ นายสัคศิษฐ์ มุ่งการ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top