ข่าวประชาสัมพันธ์

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

อบต.เกาะหมากร่วมกันแสดงพลังประกาศแถลงการณ์และกล่าวคำปฏิญาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำโดย นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันแสดงพลังประกาศแถลงการณ์และกล่าวคำปฏิญาณ

เข้าร่วมโครงการ ผู้ว่าพาตักบาตร สืบสานพระพุทธศาสนา รักษาศีล ๕ ภายใต้โครงการ หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม

นายกอบต.เกาะหมาก พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมโครงการโดยนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี

เข้าตรวจเยี่ยมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recycle Waste Bank)

นายกอบต.เกาะหมาก พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ได้นำผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนธนาคารขยะของ องค์ดารบริหารส่วนท้องถิ่นและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY

การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การวางเรือพุทธเลิศหล้านภาลัยในท้องทะเลตราด และทุ่นลอยน้ำขึ้น

เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗
องค์การบนิหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การวางเรือพุทธเลิศหล้านภาลัยในท้องทะเลตราด และทุ่นลอยน้ำขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ออบต.เกาะหมาก

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.๒ ตรวจเยี่ยมจุดพักสายตรวจ เกาะหมาก

พล.ต.ท.สมประสงค์ เย็นท้วม ผบช.ภ.๒
พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมจุดพักสายตรวจ เกาะหมากสอบถามปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ และให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่กำลังพลทุกนาย ในบริเวณ เกาะหมาก ณ เกาะหมาก จว.ตราด

"วิถีชีวิตใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ"

ระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗
จุดตรวจ/จุดบริการประชาชน ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
ดำเนินการโดย องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก, กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลเกาะหมาก, อปพร.ตำบลเกาะหมาก,อสม. ตำบลเกาะหมาก และ ตำรวจ

ลงพื้นที่ลงพื้นที่พ่นหมอกควันไล่ยุง บริเวณภายในโรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันไล่ยุง บริเวณภายในโรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์)

องค์การบริหรส่วนตำบลเกาะหมาก

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำ หรับนักท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

 

นายไพรัช สร้อยแสง นายอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกาะหมาก

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567
นายไพรัช สร้อยแสง นายอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกาะหมาก นำโดยนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

มอบเกียรติบัตร การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยได้ดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567
นายดุสิต สุขสถิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ลงพื้นที่มอบเกียรติบัตร การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยได้ดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้ประกอบการ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับจังหวัด

  วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ด้วยนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก กล่าวให้การต้อนรับ เรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมาก ตำแหน่งเลขาธิการสถาบันการแพทย์แห่งชาติ (สพฉ.) นายแพทย์ สสจ ทั่วประเทศ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้นำทางการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับจังหวัด...

กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

เนื่องในโอกาสฉัตรมงคล ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือนพฤษภาคม 2567

โครงการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อน กำกับ และติดตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมในหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ด้วยอำเภอเกาะกูด ได้จัดโครงการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อน กำกับ และติดตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมในหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ..

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวเกาะหมาก

เมื่อวันที่8, 9 และ 10 พฤษภาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวเกาะหมาก ร่วมกันตัดต้นไม้ที่เกิดจากวาตภัยจากพายุลมฝน...

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

นายนพดล สุทธิธนกูล รองนายกอบต.เกาะหมาก คณะบริหารอบต.เกาะหมาก หัวหน้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

นายนพดล สุทธิธนกูล รองนายกอบต.เกาะหมาก ผู้บริหาร และข้าราชการ เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะกูด

กิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายหาดเนื่องในวันปิยมหาราช

ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายหาด

ลงพื้นที่เก็บขยะตามแนวชายหาด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรณคต

ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานอบต. ร่วมกันลงพื้นที่เก็บขยะตามแนวชายหาด ให้สะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เนักงานส่วนตำบลเกาะหมาก ร่วมกันทำความสะอาดสะพานอ่าวนิด ให้มีความสะอาด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

งานแถลงข่าวการจัดงาน sexy run koh mak 2023

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ททท. สำนักงานตราด โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในระหว่าง วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2566 ที่เกาะหมาก จ.ตราด

“จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖

นายนพดล สุทธิธนกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมทีมงาน ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อรับการตรวจประเมินการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ ๒๕๖๖ รอบตัดสินในระดับภูมิภาค

ลงพื้นที่พ่นควันไล่ยุง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ลงพื้นที่พ่นควันไล่ยุง ตามบ้านเรือนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อีกทั้งอสม. ลงพื้นที่แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและหยอดทรายตามแหล่งน้ำขังให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่

รับมอบเปลสนามเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

นายนล สุวัจนานนท์ นายกอบต.เกาะหมาก ได้รับมอบเปลสนามเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการลำเลียงผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่เกาะหมาก จากเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ

รับมอบหมอนยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย

องค์หารบริหารส่วนตำบลเกาะหมากและรพสต.เกาะหมาก ได้รับมอบหมอนยางพาราจากการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 25 ใบ และสหกรณ์ตราดยางพารา จำกัด ได้มอบที่นอนยางพารา ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เกาะหมาก จำนวน 40 หลัง

“Low Carbon Tourism กระแสท่องเที่ยวไทยรูปแบบใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

โดยกรมประชาสัมพันธ์ ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย อพท. อบต.เกาะหมาก และสภาอุตสาหรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด

ขบวนเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมไปถึงขบวนเอกลักษณ์ของดีจากทุกอำเภอของจังหวัดตราด

นายนล สุวัจนานนท์ นายกอบต.เกาะหมาก และนายดุสิต สุขสถิตย์ รองนายกอบต.เกาะหมาก และคณะบริหาร ได้ร่วมเดินริ้วขบวนเทิดพระเกียรติ

ต้อนรับคณะ กมธ. ตสร.วุฒิสภา ร่วมกับคณะกรรมการ สว

ซึ่งลงพื้นที่พบปะประชาชน ภาคตะวันและออกติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทชาติฯ แหล่งท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด

Green Destinations Story Awards 2023

นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้เดินทางเข้าร่วมรับรางวัล Green Destinations Story Awards 2023 ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

“หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”

จ.ตราด จัดกิจกรรมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ร่วมกับหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

แจกเสื้อชูชีพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ทำการแจกเสื้อชูชีพให้แก่ชาวประมง และชมรมปลูกปะการัง เกาะหมาก ซึ่งได้รับมอบจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จ.ตราด (ททท.)

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖

นายดุสิต สุขสถิตย์ รองนายกอบต.เกาะหมาก เป็นตัวแทนในการมอบของรางวัลมูล 25,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์)

งานแถลงข่าวงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหมู่เกาะและทะเลภาคตะวันออก

นายนล สุวัจนานนท์ นายกอบต.เกาะหมาก เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหมู่เกาะและทะเลภาคตะวันออก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ร่วมกับรพ.สต. เกาะหมากและสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน

นายแพทย์ธนะวัฒน์ วงศ์ผัน นายแพทย์.สสจ.จังหวัดตราดและ รพ.สต. เกาะหมาก ร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินและองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้มีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งได้รับบาดเจ็บที่ขา ...

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ตำรวจ เเละคณะทำงานที่รับผิดชอบ ตรวจเยี่ยมศูนย์ปฎิบัติการร่วมการป้องกันเเละลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดตราด

สร้างการรับรู้ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบอาชีพที่ใช้ประโยชน์จากทะเล

การประชุมอำเภอสัญจร

ด้วยอำเภอเกาะกูด ได้มีการประชุมอำเภอสัญจร โดยเป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมี พ.จ.อ. สุรียา ภู่สวัสดิ์ นายอำเภอเกาะกูด ....

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

นายเลิศรบ สายทองภู่ ผู้อำนวยการกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก โดยเป็นตัวแทน นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกาะหมาก นำโดยนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก คณะผู้บริหาร อบต.เกาะหมาก พร้อมด้วยนายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอเกาะกูด ร่วมต้อนรับนำสำรวจพื้นที่และพบปะประชาชน

ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

และคณะ ลงพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราดเพื่อเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ)

พิธีมอบประกาศนียบัตรการปฏิบัติได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ โรงแรมมิราเคล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้รับมอบประกาศนียบัตร จาก...

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้รับการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียนประจำปี พ.ศ.2565

ด้วยกรมการท่องเที่ยว ได้จัดทำมาตรฐานและกระบวนการตรวจประเมินและรองรับมาตรฐานบริการท่องเที่ยว และมาตรฐานเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อดำเนินการตรวจประเมินและให้การรับรองสถานประกอบการให้เป็นไปตามมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ได้แก่ มาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียน ...

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ

วันที่ 31 สิงหาคม 2565 นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก คณะบริหาร อบต.เกาะหมาก กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภา เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำอำเภอ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา ฯ โดยมีนายสุนทร มูเนาวาเราะ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากลงพื้นที่ช่วยเหลือครอบครัวยากจนและคนพิการ

เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕
นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอเกาะกูด และนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมวิ่ง Sexy Run Koh Mak 2022

วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และ นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก จัดตั้งประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อแสดงความคิดเห็นเรื่องการมีร้านสะดวกซื้อ ๒๔ ชั่วโมงในพื้นที่เกาะหมาก

วันที่พุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ...

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และคณะบริหาร ...

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีรายได้น้อย

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก คณะผู้บริหาร รพ.สต. และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ในตำบลเกาะหมาก แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีรายได้น้อย จำนวน ๖ ครัวเรือน

กิจกรรม งานระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้ร่วมเดินขบวนพิธีเปิดงานระกำหวาน ผลไม้และของดีเมืองตราด ...

กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม “เรือไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ นาย นล สุวัจนานนท์ นายกองค์หารบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก...

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้รับถุงยังชีพจากอบจ.ตราด

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้รับถุงยังชีพ จาก องคืการบริหารส่วนจังหวัดตราด ซึ่งนายก อบจ.ตราด “ดร. วิเชียร ทรัพย์เจริญ” และ “สจ. สุทัศน์ ทศดารา” มอบหมายให้ นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำถุงยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้สูงวัย ผู้ทุพพลภาพ ผู้ป่วยและกลุ่มเสียงโควิด-๑๙

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและอพท. เดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยวเกาะหมาก

เมื่อวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๖๕ นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะ ...

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำโดย นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น ...

เกษตรอำเภอเกาะกูดลงพื้นที่ตำบลเกาะหมาก

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.  เกษตรอำเภอเกาะกูด ลงพื้นที่ ณ ลานอเนกประสงค์ อบต. เกาะหมาก เปิดลงทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ และทำการปรับปรุงข้อมูลสำหรับเกษตรกรรายเก่า โดยเกษตรกรรายเก่าให้นำบัตรประชาชนมา และเกษตรกรรายใหม่ให้นำบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และเอกสารสิทธิ์ที่ดิน มาลงทะเบียน ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top