ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

สถิติเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ในระยะเวลาตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ( ตุลาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๖)

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top