คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการสำหรับใช้ในหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก และประชาชนทั่วไปที่มายืมทรัพย์สินราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top