ข่าวประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เข้าร่วมงานแถลงข่าวงานเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวหมู่เกาะและทะเลภาคตะวันออก ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภูมิภาคภาคตะวันออก และสำนักผู้ว่าการ กองบริหารความยั่งยืน ร่วมกับ จังหวัดตราด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเขต 9 (ระยอง จันทบุรี ตราด) โดยนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้แถลงข่าวร่วมกับ นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจ.ตราด,นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก, และนายอนุชา เทียนชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเขต 9 เพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลของภาคตะวันออก ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวหมู่เกาะ และทะเลภาคตะวันออก ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่ยังคงความสวยงาม อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top