ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุริต

ร้องเรียนการทุจริต
เพื่อประโยชน์ในการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน ขอให้ผู้ร้องเรียนแจ้งข้อความที่เป็นข้อเท็จจริง และไม่เป็นการกลั่นแกล้งและละเมิดสิทธิของผู้อื่น
ร้องเรียนการทุจริต

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top