ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ออนไลน์
ประชาชนสามารถร้องเรียนการบริหารทรัพยากรบุคคล และแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน ตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง
ช่องแสดงความคิดเห็น

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top