กิจกรรมโครงการ

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567
ดร.กานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ที่ปรึกษาคณะทำงาน เขตตรวจราชการที่ 9 (นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) และนายอุฬาร จิ๋วเจริญ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 9, นายณรงค์ เทพเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมคณะ ลงสำรวจพื้นที่โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.อ่าวโล่ง-หลวงนรา (ถนนเส้นวัฒนธรรม) ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด โดยมี นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากพร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการ ให้การต้อนรับและ นำสำรวจพื้นที่ ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top