ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567
นายไพรัช สร้อยแสง นายอำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกาะหมาก นำโดยนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก คณะผู้บริหาร อบต.เกาะหมาก ร่วมต้อนรับนำสำรวจพื้นที่และพบปะประชาชนชาวตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top