ข่าวประชาสัมพันธ์

    องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำโดย นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบล แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565  ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top