ข่าวประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 2 กุมพาพันธ์ 2567 นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ ได้นำนายณัฐพงษ์ สงวนจิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการตรวจติดตามการขับเคลื่อนธนาคารขยะ (Recycle Waste Bank)ของ องค์ดารบริหารส่วนท้องถิ่นและการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน ณ พื้นที่บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (ขยะ) และได้ตรวจเยี่ยมถังขยะเปียก ลดโลกร้อนตามครัวเรือน ณ พื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top