ข่าวประชาสัมพันธ์

   เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเกาะหมาก นำโดยนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก คณะผู้บริหาร อบต.เกาะหมาก พร้อมด้วยนายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอเกาะกูด ร่วมต้อนรับนำสำรวจพื้นที่และพบปะประชาชนชาวตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top