ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ลงพื้นที่พ่นหมอกควันไล่ยุง บริเวณภายในโรงเรียนบ้านเกาะหมาก (สถิตย์สุทธิวงษ์)

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top