ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2567
นายดุสิต สุขสถิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ลงพื้นที่มอบเกียรติบัตร การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยได้ดีเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2567 ให้แก่ผู้ประกอบการ

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top