ข่าวประชาสัมพันธ์

   เมื่อวันที่ 2 ถึง 3 พฤศจิกายน 2565 ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ลงพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราดเพื่อเป็นประธานเปิดงานโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินด้านการกู้ชีพทางน้ำและลำเลียงทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน (สพฉ) โดยร่วมกับนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วย นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก คณะผู้บริหาร อบต.เกาะหมาก นายสุธารักษ์ สุนทรวิภาต ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 นายสุนทร มูเนาวาเราะ นายอำเภอเกาะกูด และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับนายสาธิต ปิตุเตชะ และคณะ สู่เกาะหมาก จ.ตราด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top