ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒

Powered By EmbedPress

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top