ข่าวประชาสัมพันธ์

        เนื่องในโอกาสวันปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ร่วมกันทำกิจกรรมเก็บขยะตามแนวชายหาด

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top