กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 28 กรกฏาคม 2565  นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำคณะผู้บริหาร นายอภิชาติ นารถสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองคลัง นายเลิศรบ สายทองภู่ ผู้อำนวยการกองช่าง และนายวิรัต ยุทธวิชัย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคม อำเภอเกาะกูด
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
 
 
Scroll to Top