กิจกรรมโครงการ

        องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๓ (สาขา) และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตราด จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วง Green Season ในพื้นที่เกาะหมาก ” SEXY RUN KOH MAK 2022 ” เมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ได้รับเกียรติจาก นายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิดฯ นายนล สุวัจนานนท์ และคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดกิจกรรมครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ การท่องเที่ยวช่วง Green Season เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและท้องถิ่น ในกิจกรรมแข่งขันวิ่งยังมีกิจกรรมต่างๆอีกมากมาย อาทิ กิจกรรมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน มวยทะเล และชักกะเย่อ กิจกรรม Trash Hero (กลุ่มจิตอาสา) เรียนรู้การมัดย้อมผ้าด้วยสีออแกนิกจากธรรมชาติ เรียนรู้การปลูกผักออแกนิคโดยไม่ใช้สารเคมี เป็นต้น
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top