กิจกรรมโครงการ

    เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565   นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก คณะผู้บริหาร รพ.สต. และกำนันผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ในตำบลเกาะหมาก แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ที่มีรายได้น้อย จำนวน 6 ครัวเรือน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top