ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566  นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และนายดุสิต สุขสถิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และคณะบริหาร ได้ร่วมเดินริ้วขบวนเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมไปถึงขบวนเอกลักษณ์ของดีจากทุกอำเภอของจังหวัดตราด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ชาวจังหวัดตราดร่วมกันจัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่พระองค์ทรงดำเนินวิเทโศบายทางการเมืองจนทำให้ฝรั่งเศสยินยอมทำสัญญาคืนเมืองตราดสู่สยาม เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2449 หรือเมื่อ 117 ปีที่ผ่านมา ประชาชนชาวตราดจึงได้ร่วมกันจัดงานขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน สำหรับการจัดงานดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2566 บริเวณสนามหลวงเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top