กิจกรรมโครงการ

    เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้ลงพื้นที่พ่นควันไล่ยุง ตามบ้านเรือนในเขตพื้นที่ตำบลเกาะหมาก อีกทั้งอสม. ลงพื้นที่แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายและหยอดทรายตามแหล่งน้ำขังให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top