ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 องค์การบนิหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำโดยนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นายดุสิต สุขสถิตย์ และนายนพดล สุทธิธนกูล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก พร้อมด้วยข้าราชการ ได้จัดให้มีการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น การวางเรือพุทธเลิศหล้านภาลัยในท้องทะเลตราด และทุ่นลอยน้ำขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top