กิจกรรมข่าวประชาสัมพันธ์

     เมื่อวันที่ 12 กรกฏาคม 2565  อบต.เกาะหมากร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา นำโดยนายดุสิต สุขสถิตย์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากคณะบริหาร และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกับโรงเรียนบ้านเกาะหมาก โดยเริ่มเดินจากโรงเรียนบ้านเกาะหมากไปยังวัดเกาะหมาก
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
 
 
 
Scroll to Top