กิจกรรมโครงการ

    เมื่อวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดงานลอยกระทง ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการงานประเพณีลอยกระทงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ประชาชน เด็ก และเยาวชนได้ตระหนักเห็นความสำคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทยส่งเสริมฟื้นฟู และอนุรักษ์ ประเพณีวันลอยกระทงและสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ภายในตำบล โดยมี นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก เป็นประธานพิธีเปิด ณ สะพานอ่าวนิด ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ร่วมกับคณะบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top