ข่าวประชาสัมพันธ์

    เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ด้วยอำเภอเกาะกูด ได้จัดโครงการจัดประชุมเพื่อขับเคลื่อน กำกับ และติดตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการขับเคลื่อนอำเภอคุณธรรมในหน่วยงานภาครัฐระดับอำเภอ โดยเป็นการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่นฯ ประจำเดือน พฤษภาคม ครั้งที่5/2567 โดยมี นายไพรัช สร้อยแสง นายอำเภอเกาะกูด เป็นประธานในการประชุม และนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก คณะบริหาร เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้มอบหนังสือสำคัญแสดงหลักฐานการเป็นผู้ใหญ่บ้าน (นายอารมณ์ ศรีคำแหง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด) ณ ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top