กิจกรรมโครงการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำโดย นายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นายดุสิต สุขสถิตย์ ,นางสาวลลดา ตะเวทีกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และคณะกรรมการตรวจรับ โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลเกาะหมาก
 
 
 
 
 
 
โทร
Email

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top