กิจกรรมโครงการ

    อบต. เกาะหมาก ร่วมกับ อพท. สำนักงานพื้นที่พิเศษ 3 (สาขา) ปลุกระดม และสร้างแรงกระตุ้นแลกเปลี่ยนระหว่าง เกาะหมาก และเกาะช้างโดย คุณโทมัส แกนนำเกาะช้าง          คุณอู่ นำศิลปะจากขยะมาแสดงให้ชม คุณป๋อ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจ.ตราด ตามโครงการบ้านสะอาด…เกาะหมาก สวยสะหงาด  นำโดยนายดุสิต สุขสถิตย์ รองนายกอบต.เกาะหมาก และพนักงานส่วนตำบลเกาะหมาก ร่วมกับ อสม. ผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหาร ผู้ประกอบการผู้เก็บขยะในพื้นที่เกาะหมาก และกลุ่มอาสาสมัคร Trash Hero Koh Mak ซึ่งกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดปริมาณขยะตามแนวทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมการจัดการขยะต้นทางในภาคการท่องเที่ยวและภาคชุมชน สนับสนุนการลดปริมาณขยะมูลฝอยจากแหล่งกําเนิด สร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชนและชุมชนในพื้นที่เกาะหมาก
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน และ กลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, เด็ก, กำลังยืน และ กลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, มหาสมุทร, ต้นไม้, ธรรมชาติ และ ชายหาด
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, มหาสมุทร, ธรรมชาติ และ ชายหาด
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, แหล่งน้ำ และ ต้นไม้
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ กลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน, กลางแจ้ง และ ข้อความพูดว่า "OUR อสม อสม. อินทนิส"
 
อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน, แหล่งน้ำ และ ชายหาด
 
อาจเป็นรูปภาพของ 10 คน, ต้นไม้ และ กลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน, กำลังยืน และ กลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
 
อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง
 
 
 
 
Scroll to Top