กิจกรรมโครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากจัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฏาคม 2565

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ กลางแจ้ง

Scroll to Top