กิจกรรมโครงการ

    นายนล สุวจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้มอบชุด อปพร.อบต.เกาะหมาก ให้แก่อาสาสมัคร ฯ ตามโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top