กิจกกรรมโครงการ

     เมื่อวันที่ 24-28 เมษายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายผลเรือน (หลักสูตรจัดตั้ง อปพร.) ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้ได้อาสาสมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top