กิจกรรมโครงการ

     เมื่อวันที่ 7-9 กันยายน 2565 นำโดยนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และคณะบริหาร ได้จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก และศึกษาดูงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ พิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน และเทศบาลตำบลเกาะสีชัง อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายสมศักดิ์ จุฑาวงศ์กุล นายอำเภอเกาะสีชัง และนายนวธร ธนเศรษฐ ปลัดเทศบาล ปฏิบัตินายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะสีชัง ให้การตอนรับคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลเกาะหมากอย่างอบอุ่น ทั้งยังบอกเล่าเรื่องราวและข้อมูลซึ่งเป็นประโยชน์แก่การบริหารงานในองค์กร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scroll to Top