กิจกรรมโครงการ

    วันที่ 12 เมษายน 2566  องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นำโดยนายนล สุวัจนานนท์ นากยกอบต.เกาะหมาก คณะบริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ได้จัดทำโครงการรดน้ำดำหัวผู้อายุ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.เกาะหมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โทร
Email

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top