ประกาศจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ขอเรียนเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดำเนินการโครงการ "โครงการศึกษา สำรวจ ออกแบบ พื้นที่ ๕ ไร่ โรงคัดแยกขยะ พร้อมระบบจัดการขยะ"

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top