กิจกรรมโครงการ

     เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 13:00 น.  นาย นล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดทำโครงการอบรมสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจ เรื่องระบบหลักประกันสุขภาพและการคุ้มครองสิทธิ โดยได้รับเกียรติจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นวิทยากร ณ ลานกีฬาองค์การบริการส่วนตำบลเกาะหมาก
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top