กิจกรรมโครงการ

เมื่อวันที่ 14-15 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดทำโครงการเกาะหมากสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 นำโดยนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นายดุสิต สุขสถิตย์ นายนพดล สุทธิธนกูล รองนายกอบต.เกาะหมาก และคณะบริหาร อบต.เกาะหมาก ณ สะพานอ่าวนิด ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด  จุดประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวเกาะหมาก กระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวชุมชน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scroll to Top