กิจกรรมโครงการ

เกาะหมากสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๗

          เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา เนื่องจากเกาะหมากมีอายุครบ 120ปี องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ได้จัดทำโครงการเกาะหมากสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2567 นำโดยนายนล สุวัจนานนท์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก นายดุสิต สุขสถิตย์ นายนพดล สุทธิธนกูล รองนายกอบต.เกาะหมาก และคณะบริหาร อบต.เกาะหมาก ณ สะพานอ่าวนิด ต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด จ.ตราด
จุดประสงค์ของการจัดโครงการนี้ เพื่อเป็นการโปรโมทการท่องเที่ยวเกาะหมาก กระจายรายได้สู่ชุมชนและท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนด้านการท่องเที่ยวชุมชน

Kohmak

Copyright © 2024. All rights reserved.

Scroll to Top